Elektronik Kart Dizgi


Deprecated: wp_make_content_images_responsive 5.5.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine wp_filter_content_tags() kullanın. in /home/birikimelk/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Elektronik Kart Dizgi

Elektronik artık tarihsel olarak adlandırılabilecek serüvenine başladığı günden beri tüm hayatımızı derinden etkiledi. Elektronik kart dizgi elektronik malzemelerin montajı ile ilgili süreç olarak elektroniğin yan sanayisi olarak gelişmeyi elektronik ile beraber, etkileşimli olarak sürdürdü.

Üretimi yapılan elektronik malzemelerin, istenilen tasarım ile, projeye uygun olarak ileri teknoloji kullanılarak, kart yüzeyine montaj yapılarak, yerleştirilmesine kısaca elektronik kart dizgi denilmektedir. Elektronik malzeme üretimi ve montajı etkileşimli süreç olduğundan, elektronik kart dizgi süreci de oldukça dinamik ve yaratıcı olmak zorundadır.

Artık iyiden iyiye yapay zekaya tartışılıyor. Bu sıradan teknolojik düzey değildir. Elektroniğin nano teknoloji ile ulaştığı seviye ve daha sonrası öngörünün ötesine geçmiş durumdadır. Teknik ve hız adeta yarışmaktadır. Abes gibi dursa da elektronik kart dizgi çözümü işte bu hızın ve müthiş değişim içinde kendi çözümlerini etkileşimli olarak üreten niteliğe sahiptir.

Elektronik kart dizgi çözüm üretir iken neleri gözetiyor?

Elektronik kart dizginin çözüm üretir iken esas aldığı temel unsurlar aşağıdadır;

  1. Önceliği elektroniğin hızını daha da hızlandırmaktır. Güncel hayatın üretim dahil daha hızlı yaşanmasına katkı sunmaktır.
  2. Olabildiğince az enerji kullanmayı sağlamaktır. Enerji gideri düşürmektir.
  3. Elektronik malzemelerin dizgisini yapar iken olabildiğince az yer kaplamasını sağlamaktır.
  4. Montaj sürecinde ağırlığı düşürecek nitelikli ve kalıcı çözümler sunmaktır.
  5. Montaj sürecinin de hızlı seri, dinamik gücünü artırmaktır.
  6. Montajın sağlam, titreşim ve sallantıdan etkilenmemesini sağlamaktır.
  7. Elektronikte oluşan ve istenmeyen radyo dalgaların oluşturduğu parazit frekansları yok etmek veya minimize etmektir.
  8. Yine kart dizgi de oluşan iç direnci en aza düşürüp akışkanlığı süper düzeyde artırmaktır.
  9. Elektronik kart dizgi sürecinin maliyetini olabileceğe en düşük seviyeye çekere maliyet fiyatını düşürmektir.

Profesyonel tekniğin güçlü imkanları elektronik kart dizgi ile daha verimli halde kullanıldığında, ekonomik olarak sadece firma ekonomisi değil ülke hatta dünya ekonomisine ciddi katkılar sunmaktadır.

Elektronik kart dizgi teknolojisi dikkatli ve geliştirilerek performansı yüksek düzeyde geliştirildiğinde, kaynak tüketimini azaltacağından ciddi ve kalıcı kazanımları da sağlamaktadır. Doğal hayatın kaynaklarının olabilecek en az düzeyde kullanılması sürdürülebilir ekolojik hayat için de çok önemlidir.

Çok daha etkin kullanılan ve giderek, sağlık, eğitim, üretim, tüketim, iletişim yani hayatın her alanında artık parçamız haline gelen elektronik eşyaların montajı olan elektronik kart dizgi ne denli verimli olursa hayatımız da o denli verimli olacaktır.

Tüm üretim süreçleri insan ve doğa hayatının daha güvenli ve verimli sürdürülmesini sağladığı kadar çözüm sonucu verecektir. Elektronik kart dizgi fabrikalardan hasta hanelere, okullardan evlere kadar kullandığımız elektronik eşyaların monte edildiği sürecin kendisidir.

Elektronik üretimin, SMD dizgi, TH dizgi, test, koruyucu kaplama ve ESD paketlenmesi aşamaları ana üretim konularımızdır.

Tüm süreçler bütünüyle ESD ortamlarda, IPC standartlarına uygun olarak ve kalite standartlarımız çerçevesinde izlenerek yapılmaktadır.

Tasarımın üretilebilirliği, malzemelerin giriş kalite ve üretime uygunluğunu kontrol eder, üretimde karşılaşılan sorunların çözümü ve tekrarlanmaması için kök nedenleri araştırır, Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerin belirlenmesinde sürekli geri bildirimlerde bulunuruz.

Bu şekilde, elektronik kart üretimlerinizin kendi bünyenizde üretildiği gibi kaliteli ve izlenebilir bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleriz.