Elektronik Tasarım Ar-Ge

Elektronik Tasarım Ar-Ge

Üretim hayatının her dalında olduğu gibi fikir ve proje üretmek başka bir şeydir. Bu proje ve fikri uygulamaya, gerçekleştirmeye yönelmek, çabalamak başka bir şeydir. Elektronik sanayi için de üretilen veya üretilebilecek olan fikir ya da projelerin fikir ve proje oluşumu ile gerçekleşmesi bam başka süreç olarak ortaya çıkar. Elektronik tasarım ar-ge denen olgu tam olarak bu süreçteki uzman, profesyonel evredir.

Belki mükemmel bir fikir doğru ar-ge yapılmadığından heba oluyor. Belki de gerçekleşmesi imkansız fikir gerçekleştirilmeye çalışıldığından boşuna emek, zaman, ekonomik gider oluşuyor. Bu daha baştan fikir aşamasında iken nasıl anlaşılır? Nasıl anlaşılacak?

Nedir Elektronik Tasarım Ar-Ge?

Oluşan elektronik proje fikir taslağınızı gerçekleşebilir projeye dönüştürme ve projenin uygulanabilir nitelik kazanmasını sağlayacak tüm araştırma, bilgi biriktirme, detaylandırma ve bilgiyi geliştirme ve uygulanabilir, gerçekleşebilir niteliğe dönüştürme sürecine kısaca elektronik tasarım ar-ge denir.

Ülkemizde belki de önemi yeni yeni anlaşılan bir husustur ar-ge. Bizler toplum olarak genelde deneyselliği yani deneme yanılmayı alışkanlık olarak yaşarız. İş hayatımıza da bu yansıdığından, deneme yanılmaya dayalı iş yapma tarzının büyük kayıplarının ve gereksiz başarısızlıklarının sonuçlarına maruz kalırız. Kişilere, firmalara ve ülke ekonomisine verilen büyük kaybın belki de hesaplanamayacak kadar büyük olduğu açıktır.

İyi araştırılmayan iyi projelendirilmeyen fikir, erken doğum gibidir ve ne yazık ki yaşaması mucizedir.

Hayati Önemde Elektronik Tasarım Ar-Ge

Elektronik üzerinden düşünce fikir sahibi olanlar işin uzmanı profesyonel elektronik tasarım ar-ge firmasından destek aldıklarında, fikirlerini projelendirme ve hayata geçirme şansını profesyonelce gerçekleştirebilirler. Araştırmadan, bilgi sahibi olmadan hemen uygulamaya koyduklarında sonu bilinmez akıbete yönelmiş olurlar.

Doğru elektronik projeler için, elektronik tasarım ar-ge, o projenin olabilmesin tüm bilgisel evrelerini, tüm olasılıkları, başarılmış ve başarısız tüm tecrübeleri araştırır, gerekli tekniğin ne olması gerektiğini bulur, hayata geçirilecek proje aşamasını ortaya çıkarır, nasıl hayata geçeceğine dair somut verileri toplar, tüm bu sürecin ve projenin gerçekleşmesi maliyetini hesaplar, olası kayıp ve kazançlara dair öngörü oluşturarak rapor eder.

Elektronik tasarım ar-ge bu nedenle deneyimli, bilgili ekip işidir ve bilimsel araştırıma tekniği ile yapılır. Araştırma ile derlenen çok yönlü ve detaylı veri bilgi havuzunda toplanır. Tecrübenin ve profesyonelliğin filtresinde teknoloji ile harmanlanarak gerçekleşme olasılıkları hesaplanır.  Maliyet çıkarma sonrasında en son süreç olarak şekillenir. Çok yönlü çalışan farklı departmanlardaki kadroların etkileşimli çalışması ile bu süreç tamamlanır.

Elektronik tasarım ar-ge sürecine fikrin olgunlaştırılması yaşayabilir hale getirilmesi, yaşaması için gerekli atmosferin sağlanması süreci yani hayati süreç diyebiliriz.

Birikim Elektronik Tasarım Ar-Ge

Üretim maliyetlerini arttıran üretim konularının önemli bir kısmının kökleri tasarıma kadar uzanır.

Birikim Elektronik olarak, öncelikle projelerinize üretilebilirlik analizi yapar, olası sorunlara karşı düzeltici-önleyici faaliyetleri tespit eder, onayınızla uygularız.

Bunun dışında, gerekliyse projeleriniz için yeniden tasarım oluşturma, geliştirme veya değiştirme konularında destek veririz.

Destek verdiğimiz Ar-Ge konuları :

  • Yazılım desteği
  • Donanım desteği
  • PCB Layout
  • SMD Dönüşüm ve geliştirme desteği